Szanowni Państwo,

Informujemy, że program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 będzie realizowany na terenie powiatu sandomierskiego i miasta Sandomierza przez naszą poradnię jako jednostkę wyznaczoną do pełnienia funkcji tzw. wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO).

Program będzie realizowany zgodnie z Uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (można się z nią zapoznać tutaj https://monitorpolski.gov.pl/M2022000006401.pdf ).

Do naszych zadań odnosi się:

PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY

2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

W ramach programu nasza placówka udziela kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole. Dziecko jest objęte pomocą specjalistów w zależności od potrzeb jego, jak i potrzeb jego rodziny. Rodzicom udzielana jest fachowa informacja dotycząca ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Poradnia organizuje w zależności od potrzeb dziecka dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. W celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacji, terapii, opieki, w tym opieki pielęgniarskiej, oraz innych form kompleksowej pomocy ośrodek współpracuje z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Sandomierzu

 

 

plakat