Smaller Default Larger

Godziny pracy: poniedziałek od 8:00 do 17:00; wtorek÷piątek od 8:00 do 15:00

BolekmNasza Poradnia jest jedyną tego typu publiczną placówką w powiecie. Swoją działalnością obejmuje miasto Sandomierz oraz 8 gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost. Pomocą objęte są wszystkie placówki oświatowe. Udzielamy wsparcia uczniom, rodzicom oraz pracownikom merytorycznym placówek. Z pomocy mogą również korzystać rodzice oraz ich dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji, zamieszkujące obszar powiatu sandomierskiego.

Działalność naszej Placówki skierowana jest do:

  • dzieci w wieku od 0 do 3 lat
  • dzieci w wieku przedszkolnym
  • uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  • służymy wsparciem dla rodziców, wychowawców, nauczycieli i dyrektorów szkół

Informujemy, że orzeczenia wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu w roku szkolnym 2013/2014 zawieraj numer orzeczenia łamane przez rok szkolny 13/14.

Wszystkie oferowane przez Poradnię formy pomocy są BEZPŁATNE i prowadzone wyłącznie na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna. Pełnoletni uczniowie mogą wnioskować samodzielnie.

google