W dniu 4 kwietnia 2023r., w auli Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe z zakresu doradztwa zawodowego. W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy Powiatowych
Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego powiatu sandomierskiego - Pani Wioletta Klimkiewicz i Pani Dorota Kiliańska, nauczyciele doradztwa zawodowego szkół podstawowych oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych.
Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach Oddział Zamiejscowy w Sandomierzu, Powiatowym Urzędem Pracy oraz  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu.
Celem szkolenia było przekazanie informacji dotyczącej skutecznej pomocy absolwentom szkół podstawowych w dalszych wyborach edukacyjno-zawodowych, zgodnie z ich osobowymi predyspozycjami oraz aktualnymi potrzebami rynku pracy.
Spotkanie zainicjował Wicestarosta Pan Paweł Niedźwiedź, który podkreślił rolę i znaczenie doradców zawodowych w ukierunkowaniu ważnych decyzji edukacyjno –zawodowych, z jakimi muszą się zmierzyć uczniowie klas ósmych, podejmując jedną z najważniejszych decyzji w życiu.

W trakcie spotkania:
Pan Janusz Sobolewski, Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu zapoznał zebranych z informacjami dotyczącymi lokalnego rynku pracy, zawodami deficytowymi oraz nadwyżkowymi.

Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach Oddział Zamiejscowy w Sandomierzu, Pani Aneta Drypa poprowadziła warsztaty: „Wybierz szkołę ponadpodstawową TRAFNIE”, w trakcie których doradcy zawodowi mieli okazję zapoznać się z ważnymi zagadnieniami dotyczącymi wyborów edukacyjno zawodowych podejmowanych przez młodzież.


Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Pan Janusz Suszyna przedstawił informacje związane z tegorocznym naborem uczniów do szkół ponadpodstawowych powiatu sandomierskiego, ponadto przybliżył zebranym  informacje dotyczące wybranych przez uczniów kierunków kształcenia zawodowego oraz ich preferencji w tym zakresie. Przeprowadził również warsztaty „Trendy zawodów przyszłości” z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

Obecni na spotkaniu Dyrektorzy przedstawili uczestnikom spotkania analizę karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Pani Urszula Chmiel, pracownik Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Sandomierskiego zapoznała zebranych z tegorocznym systemem naboru do szkół ponadpodstawowych.
W dalszej części spotkania Pani Lucja Srużyk, koordynator Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego działającego przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sandomierzu  przedstawiła ofertę poradni dotyczącą
współpracy ze szkołami podstawowymi w zakresie organizacji działań w obszarze doradztwa zawodowego.

Ostatnim ogniwem spotkania była ożywiona dyskusja, w trakcie której:
 Wymieniono spostrzeżenia dotyczące realizacji bieżących działań dotyczących doradztwa zawodowego, dni otwartych szkół, zajęć warsztatowych itp. Ważnym elementem spotkania było również wzmocnienie współpracy między osobami oraz instytucjami odgrywającymi wiodącą rolę w propagowaniu idei doradztwa zawodowego na terenie powiatu sandomierskiego tj.: Kuratorium Oświaty w Kielcach Oddział Zamiejscowy w Sandomierzu, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu - Wydział Oświaty i Promocji Powiatu Sandomierskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu, Powiatowe Punkty Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sandomierzu.

Prezentacja - system naboru elektronicznego  tutaj.

Prezentacja - Sytuacja na lokalnym rynku pracy tutaj.

Dnia 28.10.2022r. w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu odbyło się spotkanie doradców zawodowych powiatu sandomierskiego.
Organizatorem spotkania była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach Oddział Zamiejscowy w Sandomierzu reprezentowanym przez p. wizytator Anetę Drypę oraz Starostwem Powiatowym w Sandomierzu z udziałem Naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Sandomierskiego – dr. Janusza Suszyny.
Spotkanie miało charakter informacyjno - konsultacyjny.
Zaprezentowane w trakcie szkolenia materiały, zostały udostępnione uczestnikom spotkania.

Świętokrzyskie kalendarium na rzecz rozwoju systemu doradztwa zawodowego tutaj.

Prezentacja przygotowana przez organizatora spotkania P. Lucję Strużyk tutaj.

 

 

Udzielamy pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i  zawodu poprzez:

Materiały informacyjne dla  doradców zawodowych, rodziców i uczniów do wykorzystania w pracy z młodzieżą oraz ukierunkowania w trakcie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.

Spotkanie doradców zawodowych powiatu sandomierskiego

W dniu 26.02.2021 r., w sandomierskiej Bursie Szkolnej odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne doradców zawodowych powiatu sandomierskiego.

Spotkanie doradców zawodowych powiatu sandomierskiego

W dniu 05.11.2021 r., w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne doradców zawodowych powiatu sandomierskiego.

Organizatorem spotkania była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu. W spotkaniu uczestniczyła Pani wizytator Aneta Drypa z Kuratorium Oświaty w Kielcach Oddział Zamiejscowy w Sandomierzu

W dniu 20.04.2022 r. w sandomierskiej Bursie Szkolnej odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne doradców zawodowych powiatu sandomierskiego.
Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Sandomierzu we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Powiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu.

W dniu 06.06.2022r. w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu Kuratorium Oświaty w Kielcach wspólnie z sandomierskim Oddziałem Kuratorium zorganizowało konferencję podsumowującą działania „Wojewódzkiego kalendarium na rzecz rozwoju systemu doradztwa zawodowego”.

Materiały filmowe, autorstwa uczniów, promujące kierunki kształcenia sandomierskich szkół ponadpodstawowych. Do wykorzystania w trakcie zajęć z zakresu doradztwa  zawodowego  tutaj.

 

Prezentacje z spotkania doradców zawodowych z dnia 20.04.2022r.:  prezentacja1prezentacja2.

Kontakt: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel./fax15 832 32 04

e-mail: sekretariat - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradca zawodowy: Lucja Strużyk, tel. 606 970 796, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Materiały informacyjne dla doradców zawodowych tutaj.