W zakresie doradztwa zawodowego oferujemy:

 

• badania predyspozycji, zainteresowań oraz uzdolnień i umiejętności uczniów, związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia; 

• porady i konsultacje wspierające młodzież w wyborach zawodowych; 

• zajęcia warsztatowe dla uczniów ukierunkowane na planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej (zgodnie z bieżącą ofertą poradni);