• indywidualne porady dla uczniów i rodziców
  • badania diagnostyczne pomagające określić możliwości intelektualne, zdolności i  zainteresowania uczniów

Z badań diagnostycznych mogą korzystać:

  • uczniowie mający poważane problemy zdrowotne
  • uczniowie niezdecydowani w wyborze  kierunku kształcenia i zawodu

Ponadto oferujemy:

  •  zajęcia warsztatowe przygotowujące w aktywny sposób do podjęcia decyzji o przyszłym zawodzie
  •  spotkania z rodzicami zainteresowanymi wyborem zawodu przez ich dzieci
  •  konsultacje dla nauczycieli