Zajęcia z uczniami - pdf

   

 1. „Tolerancja, co to znaczy?”
 2. „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy w szkole.”
 3. „Sztuka wyrażania emocji sposobem przeciwdziałania zachowaniom agresywnym.”
 4. „Stalking - problematyka uporczywego nękania.”
 5. „Zagrożenia płynące z Internetu.”
 6. „Zdrowie a substancje psychoaktywne.”
 7. „Stres a nasze zdrowie” dla kl. V i VI
 8. „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.”
 9. „Asertywność - trudna sztuka odmawiania.”
 10. „Komunikacja interpersonalna” Kl. V i VI
 11. „Negocjacje.”
 12. „Inni a jednak tacy sami” – spotkania z przedszkolakami na temat dzieci z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami
 13. „Komunikacja interpersonalna.”
 14. „Poznaj swój styl społeczny, priorytety. Swój styl komunikacji.”
 15. „Nowoczesne techniki efektywnego uczenia.”
 16. „Style uczenia się. Określ swój profil edukacyjny.”
 17. „Stres a egzamin.”
 18. „Zajęcia integracyjno-adaptacyjne.”
 19. „Poznaj siebie. Świadome planowanie drogi zawodowej uczniów gimnazjum.”
 20. „Budowanie pozytywnych systemów wartości.”
 21. „Porozmawiajmy zanim będzie za późno.”- warsztaty profilaktyczne
 22. „Rola wartości w życiu człowieka. Wychowanie aksjologiczne.”
 23. „Wychowanie międzykulturowe - proces edukacji społecznej.”
 24. Uniwersytet Kompetencji Społecznych
 25. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy rówieśniczej. Jak budować dobre relacje rówieśnicze?”
 26. „W Sieci” – program edukacyjny poświęcony bezpieczeństwu w Internecie
 27. „Lekcje tolerancji równości i szacunku. Trening zastępowania zachowań agresywnych”
 28. „Bezpieczeństwo w rzeczywistości VR. Sieciaki i Sieciuchy – jak się chronić w Sieci”
 29. „Bezpieczeństwo w rzeczywistości VR. Jak się chronić w Internecie. Co to jest Grooming – jak się nie dać skrzywdzić innym?”
 30. „Bezpieczeństwo i zagrożenia w RV. Zasady korzystania z cyfrowych narzędzi. Cyberprzemoc. System klasyfikacji gier komputerowych – PEGI”
 31. Budowanie pozytywnych systemów wartości. Profilaktyka zachowań ryzykownych, Asertywność – sztuka odmawiania
 32. „Poznajemy się lepiej – gry i zabawy integracyjne”
 33. „Inni, a jednak tacy sami – uczeń niewidomy”
 34. „Inni, a jednak tacy sami – uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera”
 35. „Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się”
 36. „Higiena pracy umysłowej”
 37. „Techniki uczenia się”
 38. „Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się”
 39. „Komunikacja w grupie rówieśniczej. Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych?”
 40. „Inni a jednak tacy sami – uczeń z dysleksją”
 41. „Komunikacja w grupie rówieśniczej”
 42. „Inni a jednak tacy sami” o dzieciach z cukrzycą, niepełnosprawnością narządu ruchu, chorobami serca, chorobami nerek, zespołem Aspergera
 43. „Inni a jednak tacy sami” o dzieciach z cukrzycą
 44. „Inni a jednak tacy sami” o dzieciach z cukrzycą, o dzieciach z chorobami nerek, o dzieciach z niepełnosprawnością narządu ruchu, o dzieciach z chorobami nowotworowymi, o dzieciach uczących się w klasie integracyjnej
 45. Zajęcia integracyjne „Moja klasa i ja”, „Bezpieczne korzystanie z sieci Internet”
 46. „Trening współdziałania – budowanie zespołu klasowego”
 47. „Trening koncentracji uwagi i pamięci"
 48. „Kształtowanie postawy tolerancyjnej, trening asertywności"
 49. „Trening komunikacji interpersonalnej"
 50. „Efektywne sposoby radzenia sobie z kryzysami”
 51. „Zasady konstruktywnej komunikacji"
 52. Profilaktyka uzależnień”
 53. „Budowanie zespołu klasowego”
 54. Warsztaty integracyjne „Kim Jestem”, „Ja i inni”
 55. Realizacja programu psychoedukacyjnego „Inni, a jednak tacy sami”
 56. „Trudności i rozterki okresu dorastania”
 57. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Rozwiązywanie konfliktów. „Porozmawiajmy o dojrzewaniu” (zajęcia w grupach)
 58. „Jak chronić się w rzeczywistości wirtualnej. Cyberprzemoc. Wirtualny świat- szanse i zagrożenia”
 59. „Zachowania ryzykowne wśród młodzieży”
 60. „Kształtowanie postawy tolerancyjnej, trening asertywności"
 61. „Jak radzić sobie z kryzysami?"
 62. „Mity miłości romantycznej – budowanie zdrowych relacji partnerskich”
 63. Radzenie sobie ze stresem. Planowanie nauki. Określ swój profil edukacyjny”
 64. „Cyberprzemocy. Stalking. Zagrożenia w rzeczywistości wirtualnej. Fonoholizm”
 65. „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Cyberprzemocy. Bezpieczeństwo w rzeczywistości  VR. Stres pod kontrolą”
 66. „Określ swój profil edukacyjny. Umiejętności prospołeczne. Innowacyjne techniki uczenia się”
 67. „Grooming. Fonoholizm”
 68. Harmonogram zadań w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. „Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Coaching kariery”
 69. „Wirtualny świat- szanse i zagrożenia. Cyberprzemoc. Bezpieczeństwo w rzeczywistości wirtualnej”. „ W Sieci” – program edukacyjny poświęcony bezpieczeństwu w Internecie
 70. „Jak sobie radzić ze stresem? Zarządzanie sobą w czasie – przygotowanie do egzaminu Maturalnego. Stres pod kontrolą”
 71. „Efektywne uczenie się”
 72. „Lekcje tolerancji równości i szacunku. Rozwiązywanie konfliktów w sposób Konstruktywny”
 73. „Sexting - zagrożenia i konsekwencje. Stalking - problematyka uporczywego nękania”
 74. „Matura a stres”
 75. „Procesy motywacyjne”
 76. „Budowanie adekwatnej samooceny"
 77. „Techniki mediacyjne”
 78. „Profilaktyka uzależnień”
 79. „Zdrowie i higiena psychiczna”
 80. „Nauka współdziałania – budowanie zespołu klasowego”
 81. „Kształtowanie postawy tolerancyjnej, trening asertywności"
 82. „Techniki mediacyjne”