STATUT
(tekst jednolity)
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu
Uchwalony przez Radę Pedagogiczną 03 września 2018 r.

TELEFONICZNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, uczniowie….