Jest to niebanalna okazja do bogacenia warsztatu kompetencji, konsultacji specjalistycznych, superwizji i dybryffingu.

Sukcesywnie z każdym spotkaniem, grupa uczestników powiększa się, a stali bywalcy tworzą już zgrany ekspercki zespół. Otrzymujemy również liczne informacje zwrotne na temat roli i znaczenia Sieci współpracy, potrzeb, oczekiwań, deficytów oraz obszarów wymagających dopracowania, wsparcia i konsultacji. Otrzymujemy miłe informacje od uczestników spotkań nt. wysokiego poziomu merytorycznego oraz zasadności proponowanej tematyki samokształcenia.

Podczas spotkań podejmujemy aktualną tematykę i innowacyjne zagadnienia, m.in.: „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”, „Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży”, „Innowacyjne metody pracy z dzieckiem w wieku szkolnym i przedszkolnym w zakresie terapii, edukacji i wspomagania”.

Na ostatnim spotkaniu Pani Edyta Czajka-Łukawska (pedagog specjalny, oligofrenopedagog, tyflopedagog, specjalista w zakresie: wczesnego wspomagania, terapii dzieci i młodzieży z autyzmem) wygłosiła bardzo interesujący wykład nt. „Jak wspierać aktywność i samodzielność dziecka we współpracy z rodzicem”.

Dziękujemy bardzo za przygotowany temat, prezentację i udział w współtworzeniu Sieci.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Sieć współpracy i samokształcenia jest formą doskonalenia pracy nauczycieli stanowiącą uzupełnienie dotychczas stosowanych form, takich jak szkolenia, warsztaty, spotkania zespołów przedmiotowych. Sieć Sieć współpracy i samokształcenia umożliwia samokształcenie i kooperację. Ułatwia wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. To działanie oparte na partnerstwie i wzajemności, w którym jedną z najważniejszych zasad obowiązujących uczestników sieci brzmi: Jeśli chcesz coś otrzymać w sieci - musisz coś do tej sieci dać od siebie...

Cele funkcjonowania Sieci to:

  • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
  • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy
  • wspólne wykonywanie zadań
  • zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami
  • nawiązanie kontaktów i podejmowania współpracy.

Sieć współpracy i samokształcenia to system umożliwiający nawiązanie kontaktów, wymianę poglądów, dzielenie się "dobrymi praktykami", dostęp do informacji i współdziałanie - oparty na zaufaniu i wzajemności.