Smaller Default Larger

Sieć współpracy i samokształcenia jest formą doskonalenia pracy nauczycieli stanowiącą uzupełnienie dotychczas stosowanych form, takich jak szkolenia, warsztaty, spotkania zespołów przedmiotowych. Sieć Sieć współpracy i samokształcenia umożliwia samokształcenie i kooperację. Ułatwia wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. To działanie oparte na partnerstwie i wzajemności, w którym jedną z najważniejszych zasad obowiązujących uczestników sieci brzmi: Jeśli chcesz coś otrzymać w sieci - musisz coś do tej sieci dać od siebie...

Cele funkcjonowania Sieci to:

  • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
  • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy
  • wspólne wykonywanie zadań
  • zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami
  • nawiązanie kontaktów i podejmowania współpracy.

Sieć współpracy i samokształcenia to system umożliwiający nawiązanie kontaktów, wymianę poglądów, dzielenie się "dobrymi praktykami", dostęp do informacji i współdziałanie - oparty na zaufaniu i wzajemności.

Tu jesteśmy: tel./fax 15 832 32 04