Brak możliwości swobodnego opuszczania miejsca zamieszkania stwarza konieczność gospodarowania czasem wolnym w inny sposób - z wykorzystaniem tych metod, narzędzi, zasobów, które są dostępne w warunkach domowych.

Zaczyna się od drobnej irytacji, ale kiedy nasza błędna ocena się utrzymuje, dziecko zaczyna kwestionować swoje zdanie, zastanawiając się, czy jego postawa jest normalna, rozsądna i usprawiedliwiona.

Przecież podejmując wraz z dzieckiem wspólną zabawę, aktywność sportową czy razem wykonując zwykłe, domowe czynności rodzic ma okazję demonstrować wzory, przykłady poprawnego wykonywania różnych czynności, podejmowania pożądanych zachowań (np. cierpliwego, wielokrotnego ponawiania prób zrealizowania trudnego, wymykającego się celu).