Pięciolatek jest chłonny i ciekawy świata, dlatego zadaje mnóstwo pytań, zaczyna interesować się wieloma sprawami. Wasza codzienność to nieustające pasmo zagadek: Dlaczego? Kiedy? Po co?

Przekonań tych nie można mylić z wiedzą. To samoświadomość, która staje się kompleksem dopiero wtedy, kiedy jakiś element np. naszego wyglądu urasta do rangi bardzo ważnego problemu w życiu, oraz wpływa znacząco na funkcjonowanie człowieka, zabiera mu energię i radość, a czasami też zdrowie.

nadpobudliwość, zaburzenia motoryczno-percepcyjne, labilność emocjonalna, deficyty w koordynacji ogólnej, zaburzenia uwagi, impulsywność, zaburzenia pamięci i myślenia, specyficzne kłopoty w szkole w zakresie pisania, czytania, mówienia i arytmetyki, zaburzenia mowy i słuchu oraz niejasne symptomy neurologiczne.

Uczy on różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Jest to choroba przewlekła, wpływająca niekorzystnie na funkcjonowanie dziecka we wszystkich sferach rozwojowych. Mogą jej towarzyszyć obniżone wyniki w nauce oraz trudności w kontaktach z rówieśnikami.

Zwykle mianem zespołu Aspergera określa się łagodniejsze przypadki autyzmu, przejawiające się głównie zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym dziecka. Dzieci te mogą sprawiać wrażenie, jakby żyły „w swoim świecie”, który jest dla nich zrozumiały, bezpieczny i logiczny.