Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór słów, barwa i intonacja głosu oraz okoliczności w jakich wypowiadamy uwagę do dziecka. Każde dziecko jest inne, tak jak każdy dorosły człowiek różni się znacznie.

Klasa integracyjna to uczniowie z różnorodnymi deficytami, ale także uczniowie szczególnie uzdolnieni. Dlatego też nauczyciele muszą uwzględniać te zróżnicowane możliwości i potrzeby uczniów w projektowaniu dydaktycznym.

Dotyka nas wszystkich bezpośrednio, w naszym najbliższym otoczeniu, słyszymy o niej w środkach masowego przekazu, sami bywamy przedmiotem agresji i niejednokrotnie sami tę agresję generujemy.

Człowiek dysponuje zdolnością zapamiętywania nie tylko wrażeń zmysłowych i symboli, ale też potrafi przechowywać obrazy własnej świadomości.