• prowadzić zajęcia w oparciu o pomoce konkretno-wyobrażeniowe
 • umożliwić wielozmysłowe poznawanie przedmiotów
 • teorii uczyć w powiązaniu z praktyką
 • dostosowywać swoje działania do możliwości i zainteresowania dziecka
 • stopniować swoje wymagania, systematycznie kontrolować wykonywane przez dziecko czynności
 • przekazywane komunikaty powinny być krótkie i precyzyjne
 • nagradzać nawet niewielkie osiągnięcia, stosować pozytywne wzmocnienia
 • okazywać dziecku zainteresowanie
 • nie eliminowac dziecka z zajęć, nie stawiać żadnego kryterium uczestnictwa
 • porozumiewać się, zwracając uwagę na wszystkie kanały komunikacyjne /postawa ciała, wyraz oczu, oddech, sygnały płynące z ciała, gesty, mimika twarzy, odgłosy nieartukuowane, mowa.../
 • zadbać o bezpieczeństwo dziecka w klasie /ustawienie ławek i przedmiotów.../
 • korzystać z potencjału danej cechy osobowości,
 • starać się nie wprowadzać rywalizacji w grupie, unikać porównywania z innymi dziećmi, dziecko powinno czuć się bezpiecznie
 • każdy przejaw agresji traktować jako sygnał, wołanie dziecka o pomoc, pamiętać, że zachowanie agresywne nie wynika z niepełnosprawności intelektualnej dziecka
 • nie odmawiać dziecku prawa do wyrażania własnych uczuć
 • przydzielić dziecku jakąś funkcję do wykonywania, jakieś zadanie do spełnienia
 • wzmacniać pozytywne zachowania
 • Oprac. Marzanna Doniec - pedadgo