Na poziomie komunikacyjnych objawem dominującym jest patologiczna niepłynność mówienia, polegająca przede wszystkim na blokowaniu, przeciąganiu i powtarzaniu dźwięków mowy. Literatura podsuwa różne propozycje klasyfikacji zjawisk występujących w niepłynności.

- okres melodii: do końca 1. roku życia: gdy dziecko ok. 5 m.ż. komunikuje się tylko przy pomocy płaczu

Logopeda wobec zaburzeń systemu językowego w niedokształceniu mowy o typie afazji

Muzyka stała się dlatego przedmiotem zainteresowania nową dziedziną nauki, jaką jest muzykoterapia.

 CHORY MIŚ

Pewnego dnia Miś wybiera się po zakupy. Zaczyna padać deszcz (dotykamy czubkiem języka różnych miejsc na podniebieniu). Miś moknie, bo zapomniał parasola. Wieczorem czuje się już bardzo źle.