W związku z  ograniczeniem funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zachęcam do kontynuowania zalecanych ćwiczeń logopedycznych w domu.