Jak pracować z dzieckiem z Opóźnionym Rozwojem Mowy – wskazówki dla LOGOPEDÓW!!

- wywiad z rodzicem, opiekunem na temat:

Mutyzm to zaburzenie lękowe. Dziecko najczęściej swobodnie rozmawia w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w przedszkolu, szkole czy w innych sytuacjach społecznych.

Zjawiska te obejmują również sferę mowy. Zaburzenia w rozwoju umiejętności słownego komunikowania się dotyczą różnych poziomów języka i różnych sfer mowy.

Dziecko uczy się stopniowo koordynować ruchy różnych grup mięśniowych, biorących udział w mowie. Kontrolę ruchów narządów mownych umożliwiają dziecku odbieranie wrażenia kinestetyczne i słuchowe.

Logorytmika jest więc swoistą formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Wykorzystuje bowiem możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową pacjenta w ścisłym połączeniu z metodologią pracy logopedycznej.

Po raz pierwszy zostało opisane w 1877 roku przez niemieckiego lekarza Kussmaula, który nazwał je „aphasia volentaria”, czyli afazja dobrowolna. W 1994 r. do klasyfikacji DSM IV wprowadzono termin „mutyzm wybiórczy”.