- okres melodii: do końca 1. roku życia:

 • gdy dziecko ok. 5 m.ż. komunikuje się tylko przy pomocy płaczu
 • gdy roczny maluch porozumiewa się tylko za pomocą gestów, nie wykonuje prostych poleceń
 • gdy rozwój mowy dziecka nagle zatrzymał się

- okres wyrazu: od 1 r.ż. do 2 r.ż.:

 • gdy 2-letnie dziecko wymawia tylko pojedyncze dźwięki zamiast wyrazów, zwłaszcza jeśli w okresie niemowlęcym nie gaworzyło lub gaworzenie było mało nasilone
 • gdy wymawia dźwięki w taki sposób, że jego wypowiedź jest całkowicie niezrozumiała dla osoby obcej
 • gdy dwulatek nie różnicuje słuchowo wyrazów o podobnym brzmieniu (np. bułka- półka)

- okres zdania: od 2 r.ż. do 3 r.ż.:

 • gdy dziecko wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek [t],[d],[n],[ń],[ś,ź,ć,dź]
 • gdy słownictwo jest bardzo ubogie, dziecko posługuje się przede wszystkim onomatopejami, nie buduje zdań
 • gdy mowa jest niezrozumiała dla osób spoza najbliższego otoczenia lub dziecko mówi z poszumem nosowym

- okres swoistej mowy dziecięcej: od 3 r.ż. do 7. r.ż.:

 • z dzieckiem czteroletnim, gdy:
 • zamiast głosek [f, w] wymawia [p,b,h] (np. żyrafa- żyrapa lub żyraha)
 • zamiast [k,g] wymawia [t,d] (np. kotek- totet)
 • zamiast [s,z,c] wymawia [ś,ź,ć,dź] (np. sanki- śanki)
 • zamiast [r] wymawia [j] (np. krowa- kjowa)- zamiana na głoskę [l] jest jeszcze normą
 • zamiast [c,dz] wymawia [s,z] (np. cuda- suda, pędzel- pęzel)
 • ubezdźwięcznia głoski dźwięczne (np. zamiast [b] mówi [p])
 • wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek (tj. w wypadku 3-latka oraz szeregu syczącego)
 • mowa jest zniekształcona, dziecko ma trudności z wyliczankami, zapamiętywaniem prostych wierszyków)
 • z dzieckiem pięcioletnim i starszym, gdy:
 • zamiast głosek [sz,ż,cz,dż] wymawia [s,z,c,dz] (np. szyba- syba)
 • zamiast [r] wymawia [l] lub [ł] (np. rak-lak, łak)
 • wsuwa język między język przy wymawianiu głosek (tj. w wypadku u 4-latka oraz [sz,ż,cz,dż]) lub przy artykulacji tych głosek słychać niemiły poszum
 • przestawia głoski lub sylaby w obrębie wyrazu, skraca wyrazy, ma trudności z nazywaniem
 • posługuje się ubogim słownictwem, buduje bardzo proste zdania, formy gramatyczne są mocno zaburzone
 • ma trudności z podziałem wyrazów na sylaby i/lub głoski

opracowała:  dr Monika Kozera-Wierzchoś