satIIPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu wzbogaciła swoją ofertę o badanie słuchu obwodowego oraz moduł diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego, rozszerzając proces diagnostyczny dzieci ze specyficznymi trudnościami  w nauce oraz dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju mowy.

Celem badania słuchu za pomocą SAT jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym.

Diagnoza z wykorzystaniem systemu SAT obejmuje:

 • Badanie słuchu obwodowego - podczas badania diagnosta przeprowadza badanie audiometryczne. W czasie badania używane są sygnały testowe (tony proste) o częstotliwościach 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz. Dziecko ma założone na głowę słuchawki i sygnalizuje czy słyszy określone dźwięki.
 • Badanie centralnego przetwarzania słuchowego DPST - Test sekwencji długości tonów - polega na określeniu długości trwania poszczególnych sygnałów testowych. Na jego podstawie diagnosta określa zdolność różnicowania dźwięków pod względem czasu ich trwania. Dodatkowo określa też stan krótkotrwałej pamięci słuchowej.
 • PPST - Test sekwencji wysokości tonów - polega na określeniu względnej wysokości tonów w zaprezentowanej sekwencji tonów.

W naszej poradni uprawnienia do posługiwania się systemem diagnostycznym SAT posiadają panie: dr n. hum. Monika Kozera-Wierzchoś (neurologopeda), mgr Lucja Strużyk (pedagog), mgr Dominika Dudek (pedagog). Specjalistki poradni ukończyły szkolenie instruktażowo-certyfikacyjne prowadzone na licencji Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku.

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD – Central Auditory Processing Disorders) – definiowane są jako trudności pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych.

Objawy możliwych trudności w zaburzeniu przetwarzaniu informacji słuchowej:

 • problem ze skupieniem uwagi i zapamiętywaniem informacji prezentowanych ustnie,
 • problemy z wykonywaniem wielostopniowych poleceń,
 • słabo rozwiniętą umiejętność słuchania,
 • wydłużony czas na przetworzenie informacji,
 • niskie osiągnięcia w nauce,
 • problemy z zachowaniem,
 • trudności językowe,
 • kłopoty w nauce języków obcych,
 • trudności w czytaniu i rozumieniu ortografii.

Diagnozę słuchu w poradni przeprowadzamy na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia.

Badanie można wykonać już od 4 roku życia dziecka. Badania są bezpłatne.