Organizatorem spotkania była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach Oddział Zamiejscowy w Sandomierzu reprezentowanym przez p. wizytator Anetę Drypę oraz Starostwem Powiatowym w Sandomierzu z udziałem Naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Sandomierskiego – dr. Janusza Suszyny.

Spotkanie miało o charakter informacyjny. Program ujmował następujące obszary tematyczne:

  • Działania związane z wdrażaniem opracowanego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ​w województwie świętokrzyskim;
  • Świętokrzyskim Kalendarium na rzecz rozwoju systemu doradztwa zawodowego:
  • Integracja i współpraca szkół, placówek i instytucji edukacyjnych w obszarze działań doradczych.

Zaprezentowane w trakcie szkolenia materiały, zostały udostępnione uczestnikom spotkania.

=================================================================================================

Świętokrzyskie Kalendarium na Rzecz Rozwoju Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego.pdf