Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Sandomierzu we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Powiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu.

Celem szkolenia było przekazanie informacji dotyczącej skutecznej pomocy absolwentom szkół podstawowych w dalszych wyborach edukacyjno-zawodowych, zgodnych z ich osobowymi predyspozycjami oraz aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Spotkanie zainicjowało zarazem realizację „Zintegrowanego Programu Doradztwa Zawodowego”, którego pomysłodawcą jest Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Sandomierskiego – dr Janusz Suszyna.

Zaprezentowane w trakcie szkolenia materiały, zostały udostępnione uczestnikom spotkania

  1. Do Rodziców absolwentów SP

  2. Cele polityki oświatowej

  3. Trendy niszowe i nadwyżkowe na lokalnym i regionalnym rynku pracy

=================================================================================================

 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 – szkoły ponadpodstawowe powiatu sandomierskiego

     Szkoły ponadpodstawowe powiatu sandomierskiego 2021

=================================================================================================