Informacje opracowano we współpracy z Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Sandomierskiego – dr. Januszem Suszyną oraz  Panią Elżbietą Bodurą, doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu.

  1. Preferencje zawodowe w naborze do szkół ponadpodstawowych na rok 2020/21 w powiecie sandomierskim

  2. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu na temat zapotrzebowania na zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy

  3. Barometr zawodów - prognoza na 2020 rok - powiat sandomierski

  4. Barometr zawodów - prognoza na 2021 rok - powiat sandomierski

  5. Barometr zawodów - prognoza na 2020 rok - województwo świętokrzyskie

======================================================================================================

Powiatowy Punkt Doradztwa Zawodowego

=======================================================================================================

Certyfikat

=======================================================================================================

Podziękowanie

=======================================================================================================