Pedagog Małgorzata Ewa Chorzępa i psycholog Michał Domka doskonalili u uczniów społeczne umiejętności szkolne. Uczyli radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kształtowania postawy asertywności i tolerancji, stymulowali twórcze myślenie, kształcili komunikację interpersonalną i kompetencję komunikacyjną.

Spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i charakteryzowały się dużą aktywnością dzieci. Obiecujemy kontynuować zajęcia w ramach Uniwersytetu Kompetencji Społecznych.

================================================================================

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rozpoczął działalność Uniwersytet Kompetencji Społecznych. Jest to autorski program pracowników Poradni. Stworzony dla uczniów szkoły podstawowej.

Zajęcia grupowe są skierowane do dzieci, które mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji społecznych, mają problemy z przestrzeganiem norm społecznych oraz dostosowaniem się do zasad współżycia w grupie.

Zapraszamy uczniów, którzy chcą doskonalić:

  • poczucie własnej wartości i pogłębiania wglądu w siebie,
  • nauki rozpoznawania emocji i potrzeb,
  • doskonalenia umiejętności komunikacyjnych,
  • nauki odreagowywania napięć emocjonalnych i komunikowania swoich potrzeb,
  • nauki prawidłowej komunikacji interpersonalnej (w tym aktywnego słuchania),
  • nauki radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • kształtowania postawy asertywnej i tolerancyjnej,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
  • stymulacji twórczego myślenia,
  • stymualcji ciekawości poznawczej i umiejętności konstruktywnego gospodarowania czasem wolnym

Zajęcia będą prowadzane przez dwuosobowy zespół Psycholog-Pedagog – w formie atrakcyjnych zajęć warsztatowych, wykorzystujących techniki aktywizujące i zabawowe.

Uczestnictwo w zajęciach jest w pełni dobrowolne i bezpłatne, wymaga zgody rodzica.

Zapisy pod numerem tel. Poradni: (15) 8323204