Myślenie twórcze jest nieodłącznym składnikiem zdrowia psychicznego, jednym ze sposobów samorealizacji, sprzyja osiąganiu sukcesów - dlatego pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu zorganizowali „Akademię Twórczego Myślenia” jako przestrzeń w której można rozpoznać i rozwijać swoje umiejętności i talenty. W ramach autorskiego projektu realizowanego we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Sandomierzu zaplanowano cykl spotkań warsztatowych i psychoedukacyjnych.

Zajęcia z uczniami klas szóstych prowadzą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Proponowany trening ma na celu: stymulację zachowań twórczych, wyobraźni, rozwijanie umiejętności kooperacyjnych, pobudzanie inwencji twórczej, przezwyciężanie utartych schematów myślowych, edukacyjnych i reakcyjnych oraz rozwój kreatywności. Dzięki odpowiedniej strukturze zajęć, doborze ciekawych ćwiczeń i zadań uczniowie rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów w sposób niekonwencjonalny, mają możliwość improwizacji, wchodzenia w różne role a także uczą się otwartości i akceptacji dla rozwiązań proponowanych przez innych. Uczestnicy wykazują duży zapał i ogromną radość z udziału w projekcie.

Oprac. Małgorzata Ewa Chorzępa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu