6.12 oraz 17.01.17 uczniowie z klasy III D należący do Kółka Teatralnego kontynuując spotkania podczas których ćwiczą prawidłową dykcję spotkali się z logopedą, Panią Dyr. Moniką Kozerą-Wierzchoś. Na zajęciach dzieci wykonywały szereg ćwiczeń oddechowych, aparatu mowy, uczyły oddychać przeponą, starały się wydłużać fazę oddechu. Uczyły się prawidłowej wymowy głosek zwarto-szczelinowych, samogłosek nosowych i zlepków spółgłoskowych. Pomagało im w tym odczytywanie specjalnie skonstruowanych zdań i wierszyków:

  • malowanie wierszy – w plastyczny sposób odczytywali tekst wiersza „Lokomotywa”.
  • zaznaczanie oddechów – na jednym oddechu czytali kilka zaznaczonych wersów w wierszu „Pchła Szachrajka”.
  • przedstawiali krótkie inscenizacje wiersza „Miś”.
  • odczytywali wiersze p. Agnieszki Frączek aby ćwiczyć wymowę głosek zwarto-szczelinowych, prawidłową wymowę głoski „ł” i „r” oraz grup spółgłoskowych, prawidłowo trzymać język przy wymowie głosek „sz” i „cz”.

Dzieci bardzo lubią zajęcia z Panią Moniką i niecierpliwie czekają na kolejne zajęcia, tym bardziej, że Pani Dyrektor zapowiedziała filmową niespodziankę.

Eliza Delegiewicz