Program skierowany jest do dzieci w wieku 4-6 lat mających różnego rodzaju trudności w kontaktach społecznych lub dzieci, u których chcemy te umiejętności bardziej rozwinąć.

Prowadzony jest w małych 4-5 osobowych grupach. Zajęcia odbywają się na terenie danego przedszkola, w osobnym pomieszczeniu. Czas trwania jednego spotkania warsztatowego to ok. 40-60 minut (w zależności od tempa pracy i koncentracji dzieci). Zajęcia odbywają się do końca roku szkolnego, raz w tygodniu. Po wakacjach istnieje możliwość kontynuacji zajęć w tej samej grupie dzieci.

W programie zajęć:

  • integracja z rówieśnikami w grupie: wspólna zabawa, nauka komunikowania się z innym dzieckiem, rozpoznawanie emocji, podejmowanie współpracy.
  • rozwijanie umiejętności zabawy: grupowe zabawy przedszkolne, gry i zabawy oparte na naprzemienności, wprowadzanie zabaw „na niby” i tematycznych.
  • rozwijanie społeczne umiejętności przedszkolnych: przestrzeganie reguł pracy w grupie, czekanie na swoją kolej, zgłaszania się, sygnalizowania różnych potrzeb, proszenia o pomoc, skupiania uwagi, reagowania na polecenia kierowane do grupy, dostosowywania się do innych, uczenie zachowania się odpowiednio do sytuacji.
  • przenoszenie uczonych umiejętności na sytuacje codzienne.
  • modyfikacja celów programu i dostosowywanie do możliwości grupy.

 Zajęcia prowadzi psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu – pani Katarzyna Głados